• منتشر شده در ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

    گزارش کنترل های داخلی

    این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1402/12/29 می باشد.